Bitcoin - digitálne decentralizované peniaze

Autor: Michal Nejeschleba | 12.5.2013 o 10:00 | Karma článku: 6,08 | Prečítané:  1199x

Už niekoľko rokov sa odohráva na internete odvážny experiment. Snaží sa nájsť odpoveď na otázku "Čo sa stane, keď spojíme koncept počítačových sietí s konceptom digitálnych peňazí?". Odpoveďou je, že dostaneme Bitcoin, prvé digitálne decentralizované peniaze.

Dnes, keď niekto povie "peniaze", pravdepodobne má na mysli štátmi a centrálnymi bankami krytú menu,ktorá má podobu mincí, kusov papiera s potlačou a digitálnych záznamov o stave účtov v bankách. Niektorí z nás vedia, že v minulosti ľudia za peniaze považovali mince razené z drahých kovov, prípadne rôzne ďalšie komodity, ale nikto z nás tú dobu nezažil. Niet sa preto čomu čudovať, že koncept digitálnych peňazí bez centrálnej banky vyvoláva mnoho krát zmätok a nedôveru. Kryptografické operácie? A nikto to nekontroluje? Čo ak mi tie peniaze niekto hackne?

Keď som prvý krát počul o niečom, čo sa volá "Bitcoin", odpísal som to bez hlbšieho štúdia ako niečo nepodstatné. Informácie, ktoré sa ku mne dostali boli mätúce a ako som sa neskôr dozvedel, často aj nepresné. Opäť nič prekvapivé - samotný koncept Bitcoinu môže byť zložitý na pochopenie, hlavne pre ľudí, ktorí nevedia ako fungujú digitálne podpisy, alebo si myslia, že hašový algorytmus je niečo, čo sa pestuje v Maroku. Myslím, že práve zložitosť celého systému momentálne predstavuje najväčšiu bariéru pre väčšinu potenciálnych užívateľov. Preto je zámerom môjho článku zrozumiteľne popísať fungovanie Bitcoin systému, poskytnúť definície základných pojmov a vyzdvihnúť v čom sa odlišuje od doteraz známych finančných systémov. Bitcoin so sebou prináša dosiaľ nevídané nové možnosti a myslím, že je dôležité ich dôsledne preskúmať. Ale najprv treba mať jasno v tom o čom sa bavíme a aké pojmy používame.


Základné definície


"Bitcoin je digitálny decentralizovaný finančný systém založený na open-source protokole a P2P sieti."

Táto definícia sa mi zjavila v sne, berte ju preto s rezervou. Keby na objasnenie konceptu stačila jedna veta, nepíšem tento článok. Preto ďalšie definície:

- Digitálny - v našom kontexte znamená, že Bitcoin existuje ako sekvencia jednotiek a núl v počitačovej sieti. Nemá fyzickú existenciu ako zlato, alebo ponožky.

- Decentralizovaný - znamená, že neexistuje žiadna centrálna autorita ovládajúca Bitcoin sieť.

- Open-source - v prekľade voľný zdroj. Znamená, že zdrojový kód protokolu je verejne známy.

- Protokol - znamená súrhn pokynov, ktorými sa riadia účastníci Bitcoin siete.

- P2P (Peer to Peer) sieť - popisuje druh počítačovej siete, v ktorej všetci účastníci môžu plniť úlohu klienta aj servera. Inými slovami, každý účastník môže informácie poskytovať aj príjmať. protikladom je centralizovaná sieť s jedným serverom poskytujúcim informácie a viacerými klientmi príjmajúcimi informácie. Predstavte si tok informácií v P2P sieti ako tok informácií na internete a tok informácií centralizovanej siete ako tok informácií televízneho vysielania.

Peer to peer sieť

Centralizovaná sieť

 

 

 

 

 

 

 

 Chcem ešte upresniť, že keď spomínam "Bitcoin", mám na mysli počítačový protokol, ktorým sa systém riadi. Keď spomínam "bitcoin(y)", mám na mysli účtovnú jednotku tohto systému. Preto: Bitcoin umožňuje ľuďom posielať svoje bitcoiny komukoľvek v sieti.


Mena alebo peniaze?


Predtým než sa budem venovať samotnému spôsobu fungovania Bitcoinu, chcem venovať pozornosť lingvistickej otázke: "Je Bitcoin mena alebo peniaze?"

Zdá sa, že väčšina ľudí označuje Bitcoin za menu. Tiež som sa nechal zviesť a v nedávnej prezentácii, ktorú som pripravil, som Bitcoin označil za "digitálnu decentralizovanú menu". Dnes si však myslím, že to nie je šťastné označenie. Dajme si ešte niekoľko definícií:

"Peňažná sústava (iné názvy: menová sústava, menový systém, sústava peňažného obehu, mena) je právnymi predpismi stanovená sústava vydávania, krytia a obehu peňazí v danom štáte (resp. zoskupení štátov)."

"Peniaze z ekonomického hľadiska sú čokoľvek, čo slúži (najmä) ako všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok (teda prostriedok výmeny tovarov a služieb za iné tovary a služby) a zúčtovacia jednotka (teda meradlo cien)"

(obidva citáty pôvodom z wikipédie)

Z tohto pohľadu Bitcoin jednoznačne nie je mena, lebo ho nevydáva ani iným spôsobom nestanovuje žiaden štát ani inštitúcia. Bitcoin sa však snaží plniť funkcie peňazí. Ako som spomínal v úvode, dnes si mnohí ľudia pojmy "mena" a "peniaze" spájajú do jediného konceptu, lebo nepoznajú iné formy peňazí ako štátne meny. Budem teda hovoriť o Bitcoine ako o peniazoch a odporúčam Vám aby ste robili to isté. Peniaze sú koncept, dohoda, konvencia, protokol. Mena je diktát, nariadenie, vynútenie, monopol.

 

Slobodná mena - krásny oxymoron


Ako Bitcoin funguje?


V dejinách ľudia používali ako peniaze najrôznejšie objekty, Bitcoin však predstavuje prvý pokus použiť koncept peňazí na objekty existujúce iba v digitálnej podobe, bez centrálnej autority overujúcej transakcie.  Jedná sa o dohodu medzi uživateľmi siete, že budú používať určité množstvo kryptograficky zabezpečených matematických tokenov ako peniaze. Vďaka ich digitálnej forme a kryptografickému charakteru Bitcoin protokolu majú tieto tokeny niektoré zaujímavé vlastnosti:

- dajú sa deliť na ľubovoľne malé čiastky

- dajú sa zálohovať (bez ich rozmnoženia)

- dajú sa prenášať rýchlo cez veľké vzdialenosti pomocou internetu

- nedajú sa sfalšovať

- nikdy ich nebude viac ako 21 miliónov.

Tieto tokeny si účastníci siete môžu medzi sebou posielať pomocou digitálnych podpisov. Digitálny podpis sa skladá z dvoch častí - verejného a súkromného kľúča. Verejný kľúč predstavuje v tomto prípade Vašu Bitcoin adresu, na ktorú môže poslať platbu ktorýkoľvek účastník siete. Na odoslanie bitcoinov z tejto adresy je však nutný súkromný kľúč Vášho digitálneho podpisu.  Súkromný a verejný kľúč majú matematický vzťah medzi sebou, ktorý zaručuje, že je prakticky nemožné odvodiť súkromný kľúč od verejného, ale naopak ľahké odvodiť verejný kľúč od súkromného. Zaručuje to, že iba niekto so znalosťou súkromného kľúča dokáže odoslať bitcoiny z príslušnej adresy. Zároveň to umožňuje bitcoiny zálohovať bez ich rozmnoženia.

Na vykonanie platby z bitcoinovej adresy, zadáte množstvo bitcoinov, určíte adresu príjemcu a podpíšete transakciu svojim súkromným kľúčom. Po podpise je transakcia odoslaná všetkým účastníkom siete, ktorí ju po overení pridajú do globálneho zápisníka transakcií, ktorý je známy ako Blockchain. V ňom možno vidieť každý jeden pohyb každého jedného bitcoinu, od adresy k adrese od samotného spustenia siete v roku 2009.

 

Kryptografické reťazce

 

Blockchain - doslova reťaz blokov sa nazýva tak, lebo overovanie transakcií nastáva v skupinách - blokoch - s novým blokom vygenerovaným zhruba raz za 10 minút. Po vygenerovaní nového bloku transakcií je tento pripojený k predchádzajúcemu bloku spôsobom, ktorý slúži ako ďalšie overenie predchádzajúceho bloku. Bloky sa takto napájajú na seba do reťazca dokumentujúceho všetky transakcie a každý nasledujúci blok overuje všetky predchádzajúce bloky. Týmto spôsobom sa zabraňuje možnosti "minúť tie isté bitcoiny dva krát" - najdlhšia sekvencia blokov je vždy braná ako pravdivý záznam o transakciách a je nemožné minúť bitcoiny, ktoré už raz boli prepísané na inú adresu.

Overovanie transakčných blokov možno prirovnať k riešeniu matematickej hádanky. V tomto prípade hádanka znie: "nájdi reťazec znakov, ktorý keď spolu s výstupmi z neoverených transakcií pretransformuješ cez hašovú funkciu SHA-256, výsledný výstup bude mať ako minimálne x prvých znakov číslo 0". Vyriešiť túto hádanku je nesmierne zložité a Bitcoin protokol automaticky určuje obťiažnosť hádanky tak, aby všetci účastníci siete snažiaci sa o vyriešenie hádanky, vyriešili jednu v priemere za 10 minút. Táto na prvý pohľad "zbytočná" práca spĺňa dôležitú funkciu. Zaručuje, že blok transakcií bol vygenerovaný najvýkonnejšou sieťou. Inými slovami - kým účastníci siete kontrolujúci nadpolovičnú časť výkonu siete nasledujú Bitcoin protokol, nikto nedokáže pridať do záznamníku žiadne vymyslené transakcie.

 

Ako kryptografická hádanka. Ibaže kocka má 23 radov, 256 tisíc farieb a neustále bliká.

 

Dolovanie a peňažná zásoba


Údržba blockchainu pomocou vykonávania komplexných kryptografických operácií so sebou prináša náklady za elektrinu a údržbu počítačov. Avšak ľudia poskytujúci svoje počítače na overovanie transakcií sú nevyhnutní pre fungovanie Bitcoin siete. Z tohto dôvodu Bitcoin protokol odmeňuje účastníkov siete, ktorým sa podarí pridať nový blok do blockchainu formou nových bitcoinov. Účastník siete, ktorý ako prvý našiel odpoveď na aktuálnu kryptografickú hádanku dostane za odmenu nové vygenerované bitcoiny pripísané na ním stanovenú adresu. Tento aspekt protokolu zaručuje prístup Bitcoin siete k počítačom, ktoré potrebuje na prevádzku a zároveň predstavuje spôsob ako postupným a predvídateľným spôsobom privádzať nové bitcoiny do systému.

Pri spustení siete bola odmena za vygenerovaný blok transakcií 50 bitcoinov (BTC). Dnes je odmena 25BTC a naďalej sa bude v určitých intervaloch znižovať o polovicu, až kým niekedy okolo roku 2140 nezanikne úplne. Implicitným zámerom protokolu je aby sa do tej doby prevádzkovatelia siete naučili získavať svoj príjem z transakčných poplatkov, ktoré dobrovoľne poskytnú účastníci transakcií ako motiváciu pre rýchle overenie. Proces dolovania bitcoinov je analogický k procesu dolovania zlata - ďaľšej komodity, ktorá slúžila ako peniaze. Vydolovať nové zlato môže každý, ale stojí to námahu a po vyčerpaní ľahko dostupných zdrojov sa stáva dolovanie nového zlata čoraz náročnejšie. Avšak aj uživatelia s menej výkonnými počítačmi majú šancu vydolovať nové bitcoiny - stačí ak výkony svojich počítačov spoja a výslednú odmenu si rozdelia.

 

Dolovanie bitcoinov je dostupné pre každého

 

Problém dôvery


Peňažné systémy dnes vyžadujú veľké množstvo dôvery aby mohli fungovať. Dôveru v centrálne banky, že nebudú bezbreho vytvárať nové menové jednotky, dôveru v komerčné banky, že ich nebudú požičiavať viacerým ľuďom naraz a dôveru vo vlády, že peniaze nezhabú citujúc nejaký šľachetný ideál.

Samozrejme táto dôvera je často zneužívaná ľuďmi, ktorí sú v pozíciách ju zneužiť. Politici aj bankári zneužívajú dôveru, lebo môžu. Problém nejde vyriešiť vymenením politikov, ani znárodnením bánk. Verte tomu, skúšali sme! Lepšiu šancu dávam vymeneniu systému.

V tom presne spočíva zámer Bitcoinu: umožniť ľuďom posielať peniaze rýchlo, bezpečno, lacno, komukoľvek, kdekoľvek na svete, bez politickej cenzúry a bankových poplatkov, bez hrozby zmrazenia účtov, či konfiškácie a to všetko bez nutnosti dôverovať komukoľvek. Jediné, čomu musíte pri posielaní bitcoinov dôverovať, je matematika a kryptografia a formy ich využitia sú verejne známe. Istota neexistuje a aj matematika, či kryptografia môžu zlyhať, ale osobne radšej vsadím na ne ako na politikov a bankárov.

 

Záverom

 

Bitcoin je zatiaľ mladý experiment a napriek mnohým pôsobivým úspechom jeho budúcnosť nie je istá. Otázne je, ako sa s touto formou konkurencie popasujú inštitúcie, ktoré ohrozuje - centrálne a komerčné banky, spoločnosti ako VISA či Western Union a národné vlády, ktoré by radšej peňažné transakcie mali pod drobnohľadom. Môže sa objaviť nepredvídaný technický problém, alebo sa naplnia obavy z neschopnosti protokolu a siete vysporiadať sa s obrovským množstvom transakcií. V každom prípade koncept digitálnych decentralizovaných peňazí je na svete a my budeme mať možnosť sledovať, do akej podoby sa vyvinie a akými spôsobmi ovplyvní ľudskú spoločnosť. Osobne si myslím, že dopad Bitcoinu na spoločnosť môže byť obrovský a mám na mysli niekoľko oblastí našich životov, ktoré môže Bitcoin vystaviť drastickej zmene. O nich budú nasledujúce príspevky.

Ak Vás príspevok zaujal a chcete si vyskúšať poslať nejaké bitcoiny, môžete mi naplniť sen dostať zaplatené za niečo, čo som napísal a zaručiť, že budem písať nové príspevky ako drak :)

Keďže som len zaujatý pozorovateľ a všetko, čo viem o kryptografii a digitálnych podpisoch som sa naučil relatívne nedávno, vďaka Bitcoinu, je možné, že v mojom článku sa nachádzajú chyby a mylné domnienky. Ocením preto každú spätnú väzbu!

Keďže formátovanie textu na SME blogu je nocna mora, ďalšie príspevky nájdete na mojom blogu na http://hrochoslon.blogspot.sk/

moja adresa pre bitcoinové príspevky: 1nqb21EwLDedZjSNv83NL3iMgEmYszHm7

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.


Už ste čítali?